JoVE Deneme Erişimine Açıldı!

Kitap Ödünç Süreleri Uzatıldı!
28 Eylül 2020
Legal Online Veri Tabanı Deneme Erişimine Açıldı!
1 Ekim 2020

JoVE Deneme Erişimine Açıldı!

Makalelerin video ortamına aktarıldığı ve görsel olarak açıklandığı dünyanın ilk hakemli video veri tabanı JoVE (Journal of Visualized Experiments)’nin tüm koleksiyonları  elibrary.medipol.edu.tr üzerinden deneme erişimine açılmıştır.

Son Deneme Tarihi: 30 Kasım 2020