TÜBESS – Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi

*TÜBESS nedir?

Ülkemizdeki araştırmacıların akademik bilgi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla YÖK Tez Merkezi veya toplu katalog (TO-KAT) üzerinden bilgi merkezleri / kurumlar arasında fotokopi ve/veya ödünç verme yoluyla kaynak paylaşımını mümkün kılan bir “Ulusal Belge Sağlama Ağı”dır. TÜBESS, kullanıcıların akademik bilgi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ülkemizdeki bilgi merkezlerinin kaynak paylaşımında işbirliği yapmalarını amaçlamaktadır. Kaynak paylaşımı TÜBESS’e dahil olan bilgi merkezinin Belge Sağlama Birimleri aracılığı ile fotokopi ve ödünç verme şeklinde gerçekleştirilecektir

*TÜBESS’den kimler yararlanabilir?
İstanbul Medipol Ünversitesi bünyesindeki tüm akademik/idari personeller ve öğrenciler yararlanabilir.

*TÜBESS ücretleri nedir?
Belge sağlama fotokopi/ödünç verme ücretleri her kurumun kendi ücret politikasına göre değişiklik gösterecektir.

*Neleri isteyebilirim?
Makale, kitap ve tezler için istek yapılabilir. Telif Hakları gereği kaynakların tamamının fotokopisi çekilemez.

YÖK Tez Merkezi’nden tam metni indirilemeyen FARKLI üniversitelerde yapılmış tezler Türkiye Belge Sağlama Sistemi (TÜBESS) aracılığı ile YÖK’ten sağlanır.

*Nasıl istek yapabilirim?
-İhtiyaç duyulan kaynağın hangi üniversitelerde/kütüphanelerde olduğu Ulusal Tez Merkezi(YÖK Tez Merkezi) ve ya TOKAT (Ulusal Toplu Katalog) taraması ile tespit edilebilir.
TÜBESS FORM doldurularak TÜBESS sorumlusuna Hilal KAZLI’ya ([email protected]) e-posta ile başvuru yapılır.

NOT: YÖK tez veritabanında yazarı tarafından belirli bir tarihe kadar kısıtlanmış olan tezleri lütfen istekte bulunmayınız.