Deneme Veri Tabanları

AYEUM

Tür: Eğitim

İçerik: AYEUM sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma yöntemler hakkında araştırmacılara yönelik online eğitim, yüz yüze eğitim için kurulmuş bir akademik platformdur.

Deneme Erişimi İçin Son Tarih: 2 Kasım 2022


AMBOS

Tür: Tıp

İçerik: AMBOSS, 20.000’den fazla tıbbi konuyu içeren interaktif bir kütüphane ve 6.000’den fazla klinik vakaya dayalı soru içeren birbiriyle bağlantılı bir Soru Bankası başta olmak üzere çeşitli bileşenlere sahip dijital bir kaynaktır. Öğrenciler, eğitimciler ve hekimler, eğitimlerinin birçok aşamasından geçerken öğrenme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için AMBOSS’taki araçları kullanırlar. AMBOSS sadece bağımsız çalışma için yararlı olmakla kalmamakta, aynı zamanda tıp fakültesi müfredatlarına başarıyla entegre edilmiş, yöneticilere ve eğitimcilere öğrencileri eğitme çalışmalarında destek olmaktadır.

Deneme Erişimi İçin Son Tarih: 11 Kasım 2022


LegalOnline

Tür: Hukuk

Deneme Erişimi İçin Son Tarih: 30 Kasım 2022