Deneme Veri Tabanları

CINAHL Complete

Türü: Sağlık I Konu: Hemşirelik, ebelik ve sağlık bilimleri

EconLit with Full Text

Türü: İktisadi ve idari bilimler

Hiperkitap

Türü: Türkçe E-kitap

intihal.net

Türü: İntihal tespit programı