Deneme Veri Tabanları

Vidobu

Türü: Video   I   Konu: Kişisel gelişim, mesleki gelişim, ofis programları

Legalbank:

Türü: Hukuk Veri Tabanı   I   Konu: İçtihat-Mevzuat

MEVBANK:

Türü: Hukuk Veri Tabanı   I   Konu: İçtihat-Mevzuat

Beck Online:

Türü: Hukuk Veri Tabanı   I   Konu: İçtihat-Mevzuat

Bloomsbury Architecture Library:

Türü: Mimarlık Veri Tabanı   I   Konu: Mimarlık, tasarım, şehircilik ve iç tasarım

Pearson Vitalsource:

Türü: E-kitap

American Academy of Pediatrics:

Türü: Tıp Veri Tabanı   I   Konu: Pediatri

Hiperkitap

Türü: Türkçe e-kitap veri tabanı   I   Konu: Tarih, edebiyat, matematik, felsefe