Ödünç Verme Esasları

Ödünç Verme Esasları

Medipol Üniversitesi Akademik, idari personeli ve öğrencileri kütüphanemizin üyesi olup ödünç kitap alabilirler. Diğer araştırmacı kullanıcılar kendi üniversite kütüphaneleri aracılığıyla ödünç kitap alabilirler.
Ödünç almak için kullanıcı kimliğini göstermek zorundadır. Başka bir kullanıcının kimliğini göstererek ödünç alınamaz.
Kitapların ödünç alma süresi;
Üniversite akademik ve idari personel 45 gün süreyle 15 kitap,
Öğrenciler 30 gün süreyle 5 kitap ödünç alabilirler.
Ödünç verilen materyalin iadesine kadar her türlü sorumluluğu kullanıcıya aittir.
Ödünç alınan materyalin başka istekli yok ise 1 defaya mahsus ek iade süresi (personel için 15 gün, öğrenci için 7 gün) verilebilir.
Kullanıcı elinde bulunan iade tarihi geçmiş materyali iade etmediği müddetçe yeni bir materyal alamaz.
Gerektiğinde Daire Başkanlığı ödünç verilen materyali geri isteyebilir. Geri istenen materyalin 3 gün içerisinde iade edilmesi gerekir.
Kullanıcı ödünç aldığı materyali iyi kullanmakla ve belirtilen iade tarihinde geri vermekle yükümlüdür.

Ödünç verilmeyecek materyaller

Aşağıda yazılan kütüphane materyalleri ödünç verilemez:
Referans kaynaklar (Ansiklopedi, Bibliyografyalar, el kitapları vb.)
Süreli Yayınlar,
Tezler,
Atlas, harita vb.
Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışarısına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller.
Not: Referans kaynaklar 3 saat süre ile ödünç alınabilir.

Nasıl Kitap Ödünç Alınır?