Üyelik ve Yararlanma

Üniversitemizin akademik ve idari personeli ile öğrenciler kütüphanemizin tabi üyesidir. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler ise kütüphaneye gelerek danışma kütüphanecisinden hesabının aktifleştirilmesini talep etmesi gerekmektedir.

Kütüphanemizden faydalanmak isteyen dış kullanıcılarımız formlar sekmesinde ki dış kullanıcı formunu doldurup, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na imzalattıktan sonra kütüphanemizi aktif bir şekilde kullanmaya başlayabilirler.

Dış Kullanıcı Kütüphane Kullanım Kuralları:

Kütüphaneyi araştırma amaçlı kullanacak olan dış kullanıcılarımız sadece
öğretim üyesi olarak görev yapan akademisyenlerdir.
❖ Dış kullanıcılarımız ödünç verme hizmetinden faydalanamaz, kütüphane
dışına herhangi bir materyal çıkaramaz.
❖ Kullanıcılar veritabanlarına kampüs içindeki bilgisayarlardan erişim
sağlayabilir. Kampüs dışı erişim sağlayamaz. (Misafir kullanıcı ağından erişim sağlayabilirler.)
❖ Kütüphanede her türlü materyale zarar veren ve/veya kütüphane dışına izinsiz
materyal çıkartma teşebbüsünde bulunan kullanıcılar hakkında yasal işlem
başlatılır.
❖ Kütüphane içinde, belirlenen özel alanlar dışında grup çalışması yapılmaz ve
sesli olarak çalışılmaz.
❖ Kullanıcılar yanlarında bulunan eşyaları korumakla yükümlüdürler. Meydana
gelecek çalınma, kaybolma vb. olaylarından kütüphane sorumlu tutulamaz.
❖ Kütüphaneye yiyecek ve kapalı şişede su harici içecekle girilemez, tütünlü
mamuller kullanılamaz.
❖ Kamera, fotoğraf makinası vb. cihazlar ile kütüphane içinde izin almadan
kayıt yapılamaz.
❖ Çalışma masaları ve bireysel çalışma odalarında rezerve amaçlı kişisel eşya
bırakılamaz.
❖ Kütüphanedeki donanımların (masa, sandalye, vb.) yerleri sadece görevliler
tarafından değiştirilebilir.
❖ Kütüphane içerisinde cep telefonuyla konuşulamaz. Kütüphanede bulunulan
süre içerisinde cep telefonları sessiz konuma alınır.
❖ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının gerekli gördüğü
durumlarda kurallar yeniden düzenlenebilir.
❖ Tüm kullanıcılar kütüphane kurallarına uymakla yükümlüdür.