Kütüphanelerarası İş Birliği

Kütüphaneler Arası İşbirliği (ILL) Üzerinden Nasıl İstek Yapılır?

Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT) Nasıl Tarama Yapılır & KİTS (ILL) Formu Doldurma

Kütüphanelerarası İş Birliği (ILL)

 

İstanbul Medipol Üniversitesi Mensupları İçin Kullanım Kuralları

 • Kütüphanelerarası ödünç (ILL – InterLibrary Loan) hizmeti ile kütüphane koleksiyonlarında bulunmayan kaynaklar kullanıcılarımız için diğer üniversite kütüphanelerinden sağlanmaktadır. Bu hizmetten yalnızca akademisyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri faydalanabilmektedir.

Kullanıcılar istedikleri kitap veya makaleler için;

 • katalogtarama.medipol.edu.tr adresinden tarama yapıp kütüphanemizde bulunup bulunmadığını tespit edebilir,
 • Kütüphanemizde bulunmaması durumunda kaynak istenecek kütüphanenin katalogtarama sayfasından kaynağın rafta olduğu teyit edilmeli,
 • “Kütüphaneler Arası Ödünç Kitap İstek Formu” ile sorumlu kütüphaneci Hilal Kazlı ([email protected]) ve Tevfik Sinan Şani ([email protected]) adresine yazarak istekte bulunmalıdır.
 • İsteklerin zamanında ve doğru karşılanabilmesi için formdaki bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
 • Künye bilgisi eksik olan ve hiçbir kütüphanede bulunamayan istekler kullanıcıya bildirilir ve iptal edilir.
 • İstek kütüphaneye ulaştığında kullanıcı e-posta ile bilgilendirilir ve materyal 3 gün içerisinde kütüphaneden teslim alınır. 3 gün içerisinde teslim alınmayan materyal iade edilir.
 • Süre uzatma işlemi ödünç veren kütüphanenin kuralları çerçevesinde yapılır.
 • Kullanıcılar yayınları kütüphanemize zamanında iade etmelidir. İadesi geciken materyallerden kullanıcı sorumludur ve ödünç alınan kütüphanenin gecikme cezaları uygulanır.
 • Ödünç alınan materyalin kullanıcı tarafından kaybedilmesi veya hasar görmesi durumunda kullanıcı sorumludur ve ödünç alınan kütüphanenin kuralları geçerlidir.
 • Kütüphanemizden talep edilen kaynaklar en geç 3 iş günü içinde kargoya verilir. Tek seferde en fazla 5 adet kaynak gönderimi yapılır. Her kitap için 1 kez uzatma işlemi sağlanır.
 •  Kargo ve posta ücretleri kütüphane tarafından karşılanmaktadır.

Diğer Üniversiteler İçin

 • ILL istekleri Ankos KİTS (Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi) üzerinden karşılanmaktadır.
 • Kitaplar için ödünç verme süresi kargoda geçecek süre de dahil olmak üzere  30 gün süreyle ve en fazla 5 adet kitap gönderilir.
 • Uzatma işlemi 1 defa ve 30 gün olarak tarafımızca uygun bulunması dahilinde gerçekleştirilir.
 • İsteklerin zamanında ve eksiksiz gerçekleştirilebilmesi için formların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekir. Eksik ve yanlış bilgilerle yapılan istekler karşılanamayacak ve istek yapan kuruma e-mail ile bildirilecektir.
 • DVD, referans kaynakları (ansiklopediler, sözlükler, tezler) özel koleksiyonlar, rezerve koleksiyonu ve süreli yayınlar ILL ile ödünç verilmemektedir.
 • İstanbul Medipol Üniversitesi Kütüphanesi kullanıcılarının, kütüphaneler arası ödünç verilen kitaplara ihtiyaç duyması durumunda, kütüphanenin yayınları geri çağırma hakkı saklıdır. İlgili kütüphaneye yapılan geri çağırma duyurusunu takip eden 72 saat içinde ödünç alınan kitaplar kütüphaneye iade edilmelidir.
 • Kaybolan, hasar gören ve iade tarihi geçen materyaller için İstanbul Medipol Üniversitesi Kütüphanesi ödünç verme kuralları geçerlidir.
 • Kargo/kırtasiye masrafları talep oluşturan üniversite kütüphanesi tarafından karşılanır.
 • Kargo gönderilerinizi lütfen PTT Kargo ile sağlayınız.