Gecikme ve Kayıp

Gecikme Kayıp Yaptırımları

Genel Hüküm ve Esaslara göre;

Gününde iade edilmeyen materyaller

Madde 8:
a) İade tarihinde kütüphaneye getirilmeyen materyallere gecikme cezası uygulanır. Ödünç verilen rezerve materyaller için zamanında getirilmeyen her saate gecikme cezası uygulanır. Gecikme cezası kütüphanenin açık olduğu günler için uygulanır.

b) Gecikme cezaları iptal edilemez.Gecikme cezasının iptali veya ertelenmesi konusunda danışma hizmetlerinden görevli personelin veya diğer kütüphane personelinin herhangi bir yetkisi yoktur.

c) Gecikme cezası uygulanmaya başlanmış ve gecikme cezasını ödemeyen okurlar kütüphaneden ödünç kitap alamazlar.

Yıpratılan ve kaybedilen materyaller

Madde 9:
Kayıp materyaller için;
a) Materyalin iade tarihi geçmemiş ise: Materyalin fiyatı + İşlem bedeli (alınan paranın %20′si)
b) Materyalin iade tarihi geçmiş ise: Gecikme cezası + Materyalin fiyatı + İşlem bedeli (alınan paranın %20′si)