Abone Veri Tabanları

Abone Olunan Veri Tabanları

Tüm veri tabanlarına kampüs içerisinden direk erişim sağlayabilirsiniz.
Kampüs dışından veri tabanlarına bağlanmak için kütüphane portalına (http://elibrary.medipol.edu.tr/) giriş yapmanız gerekmektedir.


Bates’ Visual Guide to Physical Examination

Türü: Klinik video veri tabanı   I   Abonelik Durumu: Abone


Cell Journals

Türü: Tıp veri tabanı   I   Abonelik Durumu: Abone


Ebsco e-book Super Collection

Türü: E-Kitap   Ι   Abonelik Durumu: Abone   Ι   Konu: Çok disiplinli


EBSCOHOST 

Türü: E-Dergi-Tam metin & Bibliyografik & Öz  Ι   Abonelik Durumu: Abone  

Dokümanlar: Yardım


Ekual Keşif – Medipol

Türü: E-kitap & E-dergi veri tabanı   I   Abonelik Durumu: Abone   I   Konu: Çok disiplinli


Emerald

Türü: E-dergi_Tam metin   Ι   Abonelik Durumu: Abone   Ι   Konular: İşletme, ekonomi, yönetim, bilgisayar bilimi, mühendislik, kütüphanecilik.


Google Akademik

Türü: Makale veri tabanı   I   Abonelik Durumu: Abone   I   Konu: Akademik içerikli makale


HeinOnline

Türü: E-dergi_Tam metin   Ι   Abonelik Durumu: Abone   I   Konular: Hukuk, Amerikan hukuk tarihi, Uluslararası hukuk.


HukukTürk

Türü: Hukuk veri tabanı   Ι   Abonelik Durumu: Abone   I   Konular: Yargıtay Kararları, Danıştay Kararları, Anayasa Mahkemesi Kararları, AİHM Kararları, T.C. Mevzuatı, T.C. Mevzuatı Grupları


İdeal Online

Türü: E-dergi_Tam metin   Ι   Abonelik Durumu: Abone   Ι   Konular: Tarih, dil ve edebiyat, siyasal bilimler, eğitim, kültür ve sanat, ekonomi ve finans, yönetim, bilgisayar ve internet, bilim ve teknoloji, hukuk, sağlık bilimleri, mühendislik, psikoloji, sosyololoji, felsefe ve diğer alanlar..


IEEE Xplore Digital Library

Türü: E-dergi_Tam metin   Ι   Abonelik Durumu: Abone   Ι   Konular: Elektrik mühendisliği, bilgisayar bilimi, elektronik ve telekomünikasyon.

Dokümanlar: Yardım


InCites

Türü: Karşılaştırmalı değerlendirme ve analiz   Ι   Abonelik Durumu: Abone

Online Türkçe Tanıtım ve Kullanım Sunumu: https://goo.gl/17pX3h


ISI Web of Science

Türü: Bibliyografik bilgi & Atıf indeksi   I   Abonelik Durumu: Abone

Paketler:  Social Sciences Citation Index, Science Citation Index Expaded, Arts and Humanities Citation Index


IThenticate

Türü: İntihal önleme aracı   Ι   Abonelik Durumu: Abone-EKUAL

Dokümanlar: Yardım
Not: Kullanım için lütfen kütüphane personeli ile iletişime geçiniz.
NOT: Akademik  Dr. ve üstü unvan sahibi öğretim üyelerine hesap açılabilmektedir.


Jstor

Türü: E-dergi_Tam metin   Ι   Abonelik Durumu: Abone-EKUAL

Konular: Antropoloji, Ekoloji, Amerika ve Afrika Çalışmaları, Asya Çalışmaları, Biyolojik Bilimler, İşletme, Orta Doğu Çalışmaları, Ekonomi, Maliye, Eğitim, Gösteri Sanatları, Tarih, Dil ve Edebiyat, Hukuk, Felsefe

Not: Arts & Sciences I ve AS IX koleksiyonlarına erişim sağlar.


Jurix

Türü: Hukuk veri tabanı   Ι   Abonelik Durumu: Abone   Ι   Konular: Hukuk


Kazancı Hukuk

Türü: Hukuk veri tabanı   I   Abonelik Durumu: Abone   I   Konular: Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları


LEXPERA

Türü: Hukuk veri tabanı   Ι   Abonelik Durumu: Abone   Ι   Konular: Mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler


Medline Complete

Türü: E-dergi_Tam metin   Ι   Abonelik Durumu: Abone   Ι   Konular: Tıp ve sağlık


Nature

Türü:  E-Dergi veri tabanı   Ι   Abonelik Durumu: Abone   Ι   Konular: Klinik bilimler, yaşam bilimleri ve fizik bilimleri


Nature Springer Journals

Türü: E-Dergi veri tabanı   Ι   Abonelik Durumu: Abone   Ι   Konular: İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukukOVID – LWW

Türü: E-Dergi veri tabanı_Tam metin / E-Book   Ι   Abonelik Durumu: Abone-EKUAL   Ι  Konular: Kardiyoloji, dermatoloji, mikrobiyoloji, hemşirelik, pediatri, üroloji, romatoloji gibi pek çok tıp alanı

Dokümanlar: Yardım


ProQuest Dissertation and Theses

Türü: Tez veri tabanı   Ι   Abonelik Durumu: Abone

Dokümanlar: Yardım


PsycARTICLES

Türü: E-dergi_Tam metin    Ι   Abonelik Durumu: Abone   Ι   Konu: Psikoloji


PsycBOOKS

Türü: E-kitap_Tam metin   Ι   Abonelik Durumu: Abone   Ι   Konu: Psikoloji


SAGE Premier

Türü: E-Dergi_Tam metin   Ι   Abonelik Durumu: Abone   Ι   Konu: Sosyal ve beşeri bilimler ile yaşam bilimleri


ScienceDirect/Elsevier

Türü: E-dergi_Tam metin   Ι   Abonelik Durumu: Abone-EKUAL   Ι   Konular: Sosyal bilimler, beşeri bilimler ve diğer birçok disipliner dergi

DokümanlarSD Yardım / SciVerse Hub Video / SciVerse / SciVerse SD


SciFinder

Türü: E-dergi_Referans ve patentler   Ι   Abonelik Durumu: Abone   Ι   Konu: Kimya

Dokümanlar: User Registration Guide


Scopus

Türü: Bibliyografik atıf, makale özü   I   Abonelik Durumu: Abone   I   Konular: Sanat ve insani bilimler, fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler


SD – Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Platformu

Türü: E-Dergi   I   Abonelik Durumu: Abone   I   Konu: Sağlık


Springer

Türü: E-dergi_Tam metin   I   Abonelik Durumu: Abone   I   Konular: Matematik, hukuk, psikoloji, işletme ve ekonomi


Springer Author Academy

Türü: Makale ve Kitap yazmak isteyenler için interaktif modül   I   Abonelik Durumu: Abone


Springer Books

Türü: E-dergi, E-kitap   I   Abonelik Durumu: Abone   I   Konular: Bilim, teknik, sağlık


Taylor & Francis

Türü: E-dergi_Tam metin   Ι   Abonelik Durumu: Abone-EKUAL   Ι   Konular: Finans, ekonomi, eğitim, bilgisayar bilimi, iletişim, hukuk, tarih, sosyoloji ve diğer sosyal bilimler

Dokümanlar: Yardım


Turnitin

Türü: İntihal tespit veri tabanı   Ι   Abonelik Durumu: Abone-EKUAL

Doküman: Kullanım Kılavuzu (Öğretmen)
Erişim: Kullanıcı bilgileri için kütüphane ile iletişime geçiniz.
NOT: Akademik  Dr. ve üstü unvan sahibi öğretim üyelerine hesap açılabilmektedir.


TÜBA

Türü: E-dergi, E-kitap   Ι   Abonelik Durumu: Abone


Tübitak Ulakbim TR Dizin

Türü: Atıf veri tabanı


Türkiye Atıf Dizini

Türü: Makale ve Atıf veri tabanı   Ι   Abonelik Durumu: Abone


Ulakbim Veritabanları

Türü: E-kitap, E-dergi   Ι   Abonelik Durumu: Abone


UpToDate

Türü: Klinik çalışmalar   Ι   Abonelik Durumu: Abone   I   Konu: Sağlık


Wiley

Türü: Makale veri tabanı   Ι   Abonelik Durumu: Abone-EKUAL

Konular: İşletme, finans, bilgisayar, eğitim, hukuk, matematik, psikoloji ve istatistik