Genel Hüküm ve Esaslar

Amaç

Madde 1: Genel Hüküm ve Esaslar, İstanbul Medipol Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Merkez Kütüphane tanımını, örgütlenmesini, çalışanların görev, yetki ve sorumluluk esaslarını belirlemek için hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 2: Genel Hüküm ve Esaslarda geçen;
a) “Üniversite” : İstanbul Medipol Üniversitesini,
b) “Daire Başkanlığı” : Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığını,
c) “Materyal” : Kütüphanede kullanılan her türlü materyali,
d) “Kullanıcı” : Kütüphane hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişileri ifade eder.

Kapsam

Madde 3: Genel Hüküm ve Esaslarda kaynakların veya materyallerin kullanılması ve ödünç verilmesi ile ilgili usul ve esaslar ile bunlara uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımları kapsar.

Kuruluş amaçları

Madde 4: Kütüphane, üniversitenin eğitim, öğretimini ve bilimsel araştırma faaliyetlerini desteklemek, basılı ve elektronik bilgi ve belge ihtiyacına, gerekli bilgi kaynağını sağlamak ve cevap vermek amacıyla kurulan ve hizmet veren kurumdur.

Kütüphanede Kullanım

Madde 5: Materyallerden kütüphane içerisinde yararlanmak isteyen kullanıcılar aşağıdaki kurallara uymak zorundadır;
a) Kütüphane içerisinde yiyecek, içecek ve her türlü gıdanın tüketilmesi, sigara içilmesi yasaktır.
b) Kullanıcılar şahsi eşyalarının korunmasıyla yükümlüdür. Eşyalarının çalınmasından dolayı kütüphane personeli sorumlu değildir.
c) Misafir kullanıcılar kütüphane yönetiminden izin alarak kütüphaneden faydalanabilirler.
d) Kütüphane içerisinde yüksek sesle ve cep telefonu ile konuşmak yada gürültü yapmak yasaktır.
e) Kütüphane içerisinde yer tutulması yasaktır. 20 dk üzerinde kullanılmayan alan diğer kullanıcılara sunulur.

Kütüphaneden Dış Kullanıcı Olarak Yararlanma

Madde 6: Diğer üniversitelerden gelen öğretim üyeleri(Prof., Doç., Dr.) kimlik göstererek kütüphaneden yararlanabilirler. Üniversitelerarası işbirliğinden dolayı kütüphane, diğer üniversitelerin öğretim elemanlarına hizmet vermektedir. Fakat diğer üniversiteden gelen öğretim elemanları ancak kendi bulundukları üniversite kütüphanesinin aracılığıyla ödünç alabilirler.

Ödünç verme esasları

a) Üniversite akademik ve idari personel 45 gün süreyle 15 kitap, lisans öğrencileri 30 gün süreyle 5 kitap ödünç alabilirler.
b) Ödünç verilen materyalin iadesine kadar her türlü sorumluluğu ödünç alana aittir.
c) Kullanıcılar mail adreslerini ve telefon bilgilerini personele vermek zorundadır. Yanlış veya başkasına ait mail bildirimlerinden doğacak sonuçlar kullanıcıya aittir.
d) Ödünç alınan materyalin başka istekli yok ise 1 defaya mahsus 7 gün olmak üzere ek iade süresi verilebilir.
e) Kullanıcı elinde bulunan iade tarihi geçmiş materyali iade etmediği müddetçe yeni bir materyal alamazlar.
f) Gerektiğinde Daire Başkanlığı ödünç verilen materyali geri isteyebilir. Geri istenen materyalin 3 gün içerisinde iade edilmesi gerekir.

Ödünç verilmeyecek materyaller

Madde 7: Aşağıda yazılan kütüphane materyalleri ödünç verilemez:
a) Referans kaynaklar (Ansiklopedi, Bibliyografyalar, el kitapları vb.)
b) Süreli Yayınlar (Not. Süreli Yayınların güncel sayıları ödünç verilmemektedir. Eski sayılar ödünç verilebilir.)
c) Tezler
d) Atlas, harita vb.
e) Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışarısına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller,
Okuyucu bu gibi materyalleri sadece kütüphane içerisinde yararlanabilirler.
Not. Referans kaynaklar 3 saat süre ile ödünç alınabilir. Fakat 21 gün ya da 30 gün süre ile ödünç verilemez.

Gününde iade edilmeyen materyaller

Madde 8:
a) İade tarihinde kütüphaneye getirilmeyen materyallere gecikme cezası uygulanır. Ödünç verilen reserve materyaller için zamanında getirilmeyen her saate gecikme cezası uygulanır. Gecikme cezası kütüphanenin açık olduğu günler için uygulanır.
b) Gecikme cezaları iptal edilemez.Gecikme cezasının iptali veya ertelenmesi konusunda danışma hizmetlerinden görevli personelin veya diğer kütüphane personelinin herhangi bir yetkisi yoktur.
c) Gecikme cezası uygulanmaya başlanmış ve gecikme cezasını ödemeyen okurlar kütüphaneden ödünç kitap alamazlar.

Yıpratılan ve kaybedilen materyaller

Madde 9:
Kayıp materyaller için;
a) Materyalin iade tarihi geçmemiş ise: Materyalin fiyatı + İşlem bedeli (alınan paranın %20′si)
b) Materyalin iade tarihi geçmiş ise: Gecikme cezası + Materyalin fiyatı + İşlem bedeli (alınan paranın %20′si)

Kütüphaneler arası materyal ödünç alma

Madde 10:
a) Kütüphaneler arası ödünç alma hizmetinden üniversitemiz personeli ve yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabilir. Talep edilen materyalin geliş süresi ortalama 4 iş günüdür.
b) Ödünç getirtilen materyalin iade ve ek iade süreleri, ödünç alınan kütüphanenin kurallarına göredir.
c) Kullanıcı ek iade talebi iade tarihinden bir hafta öncesinde yapılır.


Bilgisayar Kullanımı

Madde 11:
a) Kütüphanemiz içerisinde yer alan bilgisayarlardan tüm kullanıcılar araştırma yapmak amacıyla yararlanabilir.
b) Bilgisayarları kullanma süresi en fazla 20 dakikadır.

Dış Kullanıcı

Dış kullanıcı statüsünde üniversite kütüphanemizden yararlanabilmek için doktorasını tamamlamış Dr. ve üzerinde unvan gerekmektedir. Bu kapsam kütüphanemizi akademik araştırma amaçlı kullanmak isteyen araştırmacılarımızın belirtilen kurallar çerçevesinde kullanabilir.

Dış Kullanıcı Kullanım Kuralları

 • Kütüphaneyi araştırma amaçlı kullanan dış kullanıcılar ödünç verme hizmetinden faydalanamaz, kütüphane dışına herhangi bir materyal çıkaramaz.
 • Veri tabanlarına kampüs dışı erişim sağlayamaz.
 • Kütüphanede her türlü materyale zarar veren ve/veya kütüphane dışına izinsiz materyal çıkartma teşebbüsünde bulunan kullanıcılar hakkında yasal işlem başlatılır.
 • Kütüphane içinde, belirlenen özel alanlar dışında grup çalışması yapılmaz ve sesli olarak çalışılmaz.
 • Kullanıcılar yanlarında bulunan eşyaları korumakla yükümlüdürler. Meydana gelecek çalınma, kaybolma vb. olaylarından kütüphane sorumlu değildir.
 • Kütüphaneye yiyecek ve kapalı şişede su harici içecekle girilemez, tütünlü mamuller kullanılamaz.
 • Kamera, fotoğraf makinası vb. cihazlar ile kütüphane içinde izin almadan kayıt yapılamaz.
 • Çalışma masaları ve bireysel çalışma odalarında rezerve amaçlı kişisel eşya bırakılamaz.
 • Kütüphanedeki donanımların (masa, sandalye, vb.) yerleri sadece görevliler tarafından değiştirilebilir.
 • Kütüphane içerisinde cep telefonuyla konuşulamaz. Kütüphanede bulunulan süre içerisinde cep telefonları sessiz konuma alınır.
 • Kütüphane ve    Dokümantasyon   Daire    Başkanlığının   gerekli    gördüğü durumlarda kurallar yeniden düzenlenebilir.
 • Tüm kullanıcılar kütüphane kurallarına uymakla yükümlüdür.