Legal Online Veri Tabanı Deneme Erişimine Açıldı!

JoVE Deneme Erişimine Açıldı!
30 Eylül 2020
Web of Science Ekim Ayı Eğitimleri!
1 Ekim 2020

Legal Online Veri Tabanı Deneme Erişimine Açıldı!

Legal Online Veri Tabanı “Online Kütüphane” ve “Legalbank” adı ile iki yapıdan oluşmaktadır.
Online kütüphaneden telif hakları Legal Yayıncılığa ait basılı hukuk kitapları (470 +) ve 12 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin (680 +) tüm sayılarının basılı ile birebir aynı görünümlü dijital hallerine online olarak ulaşılabilmektedir.
Online Kütüphane erişim adresi: https://legal.com.tr/kitaplik

Legalbank’tan içtihata (2.000.000 +) (Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.)  mevzuata (43.000 +) (Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb) akademik ve uygulamaya yönelik makalelere (34.500 +) , dilekçe ve belgelere (2.500 +) gerekçelere (400 +) online olarak erişilebilmektedir.
Legalbank erişim adresi : https://legalbank.net

 

Son Deneme Erişimi Tarihi: 01.12.2020

Uzaktan erişim için : elibrary.medipol.edu.tr