12 Şubat 2024
16 Şubat 2024

Legal Online Veri Tabanı Aboneliği!

Kampüs İçi Erişim: https://legalonline.com.tr

Kampüs Dışı Erişim: https://ekutuphane.medipol.edu.tr

 

Legal Online Veri Tabanı “Online Kütüphane” ve “Legalbank” adı ile iki yapıdan oluşmaktadır.

 

Online Kütüphane ile;

Telif hakları Legal Yayıncılığa ait basılı hukuk kitapları (595 +) ve 14 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin (855 +) tüm sayılarının basılı ile birebir aynı görünümlü dijital hallerine online olarak ulaşılabilmektedir.

Online Kütüphane erişim adresi: https://legal.com.tr/kitaplik

Site Kullanım Kılavuzu : https://legalonline.com.tr/klavuz-online-kutuphane.pdf

 

Legalbank ile;

İçtihata (3.280.000 +) (Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.) mevzuata (47.000 +) (Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb) akademik ve uygulamaya yönelik makalelere (42.000 +) , tezlere (14.195 + ) dilekçe ve belgelere (3.600+) gerekçelere (400 +) online olarak erişilebilmektedir.

Legalbank erişim adresi : https://legalbank.net

Site Kullanım Kılavuzu : https://legalonline.com.tr/klavuz-legalbank.pdf