24 Ekim 2023
2 Kasım 2023

Lebib Yalkın Mevbank veri tabanı 31 Aralık 2023 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Lebib Yalkın tarafından geliştirilen MevBank mevzuat ve içtihat veri tabanı, hukuki araştırmalar için güncel içtihat ve mevzuat ile yorumlu uzman makalelerini içerir. MevBank tüm kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğleri 64 konu başlığı altında, emsal teşkil edecek içtihat, makaleler ve hukuk literatürü ile ilişkilendirilmiş olarak sunmaktadır. Ayrıca Üniversiteler için özel hazırlanan Yükseköğretim Mevzuatı’na da MevBank veri tabanından ulaşılabilir.

 

 

Kampüs içi erişim: https://mevbank.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/kurumsal-abone/istanbul-medipol-uni

Kampüs dışı erişim: https://ekutuphane.medipol.edu.tr