2 Eylül 2021
6 Eylül 2021

1.Oturum İçerik (13.09.2021 – 14.00) :

-Tez yazımı için “Hazırlık Aşaması”

-Teklif: “Bir Konuyu Seçme ve İyileştirme”

-Araştırma: “Etkili bir Literatür İncelemesi Yapmak

1.Oturum Link: https://proquestmeetings.webex.com/proquestmeetings/onstage/g.php?MTID=e6601b06d12e186e880dd4df9857779cb


2.Oturum İçerik ( 14.09.2021 – 14.00) :

-“Yazma” ile ilgili detaylar,

-Tez yazımında ki bazı tuzakları belirleyip, bunlardan kaçmak

-Tezlerinizi yayınlamak ve araştırmanızı güçlendirmek için seçeneklerini değerlendirme

2.Oturum Link: https://proquestmeetings.webex.com/proquestmeetings/onstage/g.php?MTID=e9520864fb515638e2cae2fc8a05da9d7


NOT: Oturumlar birbiri ile bağlantılıdır. 2. Oturum için 1. Oturuma katılım gerekmektedir.