14 Ekim 2022
18 Ekim 2022

LebibYalkın MevBank 31 Aralık 2022 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

 

Lebib Yalkın tarafından geliştirilen MevBank mevzuat ve içtihat veri tabanı, hukuki araştırmalar için güncel içtihat ve mevzuat ile yorumlu uzman makalelerini içerir. MevBank tüm kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğleri 64 konu başlığı altında, emsal teşkil edecek içtihat, makaleler ve hukuk literatürü ile ilişkilendirilmiş olarak sunmaktadır.

 

Kampüs içi erişim: https://mevbank.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/kurumsal-abone/istanbul-medipol-uni

Kampüs dışı erişim: https://ekutuphane.medipol.edu.tr