29 Eylül 2022
5 Ekim 2022

2022-2023 Kısmi Zamanlı Başvuruları Olumlu Sonuçlananların Listesi:

İsim ve Soy isminizin yalnızca ilk iki harfi kullanılmış ve sonraki harflerin yerine üç nokta eklenmiştir. T.C kimlik numaranız için ise ilk iki rakam ve son iki rakam eklenmiştir, aradaki yedi rakam için yedi nokta kullanılmıştır.
Bu tabloda yalnızca başvurusu olumlu sonuçlananların bilgileri bulunmaktadır!

Be… Bo…                               45…….74

Bu… Sa…                               61…….02

Bu… Şa…                               16…….28

Bu… Ya…                               41…….80

Ce… Ka…                               17…….58

El… Nu… KO…                     15…….74

Fa… As…                               23…….26

Fa… Ze… Yı…                       13…….00

İR… CA… IŞ…                      10…….34

İr… Ze… Ya…                        50…….64

İs… İl… Öz…                         49…….56

Le… Re… Ça…                      18…….76

Me… ÇE…                             41…….14

Me… Ne…                             37…….00

Me… Ta… Kö…                    16…….66

Me… To…                             21…….30

Ne… Çe…                              16…….70

Ni…Ke…                                18…….70

Öm… Fa… KA…                   15…….16

Öz… ba…                               20…….08

Se… Ay… As…                      54…….42

Se… GÜ…                              40…….20

Se… Ka…                               18…….14

Se… Yı…                                55…….94

Su… Çe…                              11…….08

Su… Nu… Ülv…                  10…….06

Ta…Kı…                               42…….24

Ze… S… Mü…                     43…….86