20 Eylül 2022
20 Eylül 2022

AYEUM veri tabanı 2 Kasım’a kadar deneme erişimine açılmıştır!

Kampüs içi ve Kampüs dışı erişim linki: https://ayeum.com/

*Kayıt için Medipol uzantılı mail adresinizi kullanmanız gerekmektedir.

AYEUM sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma yöntemler hakkında araştırmacılara yönelik online eğitim, yüz yüze eğitim için kurulmuş bir akademik platformdur.

Yüksek lisans, doktora öğrencilerine, doktora sonrası araştırmacılara, akademisyenlere, uzmanlara bilimsel araştırma yöntemlerini ve bilimsel araştırma sürecinde kullanılan bilgisayar yazılımlarını ayrıntılı bir şekilde öğretmeyi amaçlar.

Online video ve eğitimleri en az doktora derecesine sahip, alanında uzman ve konuya hakim öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.