10 Mayıs 2022
12 Mayıs 2022

Turnitin ve iThenticate Eğitimleri Programı

 

Turnitin Originality Check ve iThenticate’e Giriş

Bu eğitim seminerinde, intihalin ortadan kaldırılmasına, akademik suistimalin önlenmesine ve akademik bütünlüğün korunmasına yardımcı olan Turnitin çözümlerine kısa bir giriş yapılacaktır. Türkiye’de yaygın olarak kullanılan Turnitin Originality Check ve iThenticate ile ilgili temel bilgilerin verileceği bu oturumda, araştırmacıları ve eğitimcileri kurumlarında akademik dürüstlük kültürü oluşturma konusunda bu iki çözümün nasıl kullanılacağına dair genel bir bakış sunulacaktır.

? | ? : 16 Mayıs 2022 | 15.00-16.00 ✔️

? | ? : 16 Haziran 2022 | 15.00-16.00 ✔️

 

Eğitmenler/Araştırmacılar için Eğitim Semineri: iThenticate’ Derinlemesine Bir Bakış

Bu oturum, aşağıdaki özelliklerin nasıl kullanılacağına dair tavsiyelerle birlikte, iThenticate’in en verimli kullanımı hakkında adım adım bir rehberlik sunacaktır:

  • Klasörler ve klasör grupları oluşturma
  • Belge yükleme
  • Benzerlik raporlarını yorumlama, indirme, kaydetme ve yazdırma
  • Filtreleri uygulama
  • Dokümandan dokümana karşılaştırma aracını kullanma

Bu oturumda, akademik dürüstlüğü korumak ve akademik metinlerde olası intihalden kaçınmak için iThenticate’i kullanmaya yönelik en iyi uygulamaları keşfedecek ve ayrıca Turnitin kaynakları ve kılavuzları hakkında ayrıntılı bilgi edineceksiniz.

? | ? : 25 Mayıs 2022 | 15.00-16.00 ✔️

? | ? : 22 Haziran 2022 | 15.00-16.00 ✔️

 

Eğitimciler için Turnitin Originality Check’e Derinlemesine Bir Bakış

Bu oturum, aşağıdaki özelliklerin nasıl kullanılacağına dair tavsiyelerin yanı sıra, Turnitin Originality Check’in en verimli kullanımı ile ilgili özet bilgileri konu alacaktır:

  • Sınıflar ve ödevler oluşturma
  • Öğrenci ekleme ve yönetme
  • Benzerlik raporlarını yorumlama
  • Filtreler ve hariç tutma özelliklerini keşfetme

Bu oturumda, öğrenci ödevlerinde akademik bütünlüğü korumak için Turnitin Originality Check’i kullanmaya yönelik en iyi uygulamaları keşfedecek ve Turnitin kaynakları ve kılavuzları hakkında ayrıntılı bilgi edineceksiniz.

? | ? : 31 Mayıs 2022 | 15.00-16.00 ✔️

? | ? : 28 Haziran 2022 | 15.00-16.00 ✔️

 

Aşağıdaki link ile tüm eğitimlere kayıt olabilirsiniz.

https://www.turnitin.com/resources/webinars/turnitin-originality-check-ve-ithenticate-e%C4%9Fitimi?_ga=2.171723043.282946641.1652246804-207692982.1652246804#register