DataTurkey Veri Tabanı Erişimi!

“UpToDate Clinical Decision Support System in Turkey 12 Years!” Meeting
24 Mayıs 2021
DataTurkey Database Access!
1 Haziran 2021

DataTurkey Veri Tabanı Erişimi!

Değerli Kullanıcılarımız,

DataTurkey veri tabanına abone veri tabanları kapsamında kampüs içinden ve kampüs dışından erişim sağlayabilirsiniz.

DataTurkey veri tabanı; Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu gibi kurum ve kuruluşların Türkiye’nin ekonomik, sektörel, sosyal ve demografik durumunu gösteren güncel raporlarını erişime sunmaktadır.

Kampüs içi erişim:

Kampüs dışı erişim: