Üyelik ve Yararlanma

Üniversitemizin akademik ve idari personeli ile öğrenciler kütüphanemizin tabi üyesidir. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler ise kütüphaneye gelerek danışma kütüphanecisinden hesabının aktifleştirilmesini talep etmesi gerekmektedir.