Kütüphane iş Birliği

Kütüphanelerarası İş Birliği (ILL)

Kütüphaneler arası ödünç alma hizmetinden üniversitemiz personeli, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabilir. Talep edilen materyalin geliş süresi en fazla 7 iş günüdür. Ödünç getirtilen materyalin iade ve ek iade süreleri, ödünç alınan kütüphanenin kurallarına göredir. Kullanıcı ek iade talebi iade tarihinden bir hafta öncesinde yapılır.

Kütüphanemizde mevcut olmayan yayınların (kitap, makale…vb.), Türkiye’de bulunan diğer üniversite kütüphanelerinden sağlanması ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanları toplantısında alınan karar gereğince kullanıcılara sunulan bir hizmettir.

Kütüphaneler arası ödünç alma hizmetinden üniversitelerde görevli akademik personel ve yüksek lisans öğrencileri yararlanabilmektedir.

Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcı öncelikle “Kütüphaneler arası Ödünç Kitap İstek Formu” ile sorumlu kütüphaneciye başvuru yapmalıdır.
Zeynep Öztürk (zdemir@medipol.edu.tr)

“Kütüphaneler arası Ödünç Kitap/Fotokopi İstek Forumu’yla, kitap isteğinde bulunan Kütüphaneye (gidiş-geliş süresi dâhil) şehir içi 15 gün, şehir dışı 30 gün süreyle (en fazla 3 adet) kitap gönderilir. Başka bir kullanıcı tarafından istenmediği takdirde, ödünç alınan kitaplar en fazla iki defa uzatılır. Uzatma işlemi yapılabilmesi için, tekrar yeni bir formun doldurulması gereklidir.