Deneme Veri Tabanları

PressReader

Türü: Gazete/Dergi veri tabanı

Vidobu

Türü: Video   I   Konu: Kişisel gelişim, mesleki gelişim, ofis programları

Reaxy

Türü: E-Dergi   I   Konu: Kimya veri tabanı

Embase

Türü: E-Dergi   I   Konu: Biyomedikal dergi

Pathway Studio

Türü: Değerlendirme ve analiz   I   Konu: Moleküler biyoloji ve genetik