Hoşgeldiniz


Kütüphanemiz, eğitim-öğretim ve araştırma programlarını destekleyen, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer araştırmacıların bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılayan ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden bir alt yapıya sahiptir.Kütüphanemiz koleksiyon geliştirme politikamızda basılı kaynakların yanında elektronik yayınlara ve veri tabanlarına önem vermektedir.

Kütüphanemiz TUBİTAK/ULAKBİM tarafından erişime açılan EKUAL kapsamındaki tüm veri tabanlarına üyedir. Üniversite akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz kütüphanemizin doğal üyesidir. Kütüphanemiz üniversite dışından sadece akademik araştırma yapmakta olan ve bu amaçla Kütüphanemizi kullanmayı talep eden araştırmacı statüsündeki dış kullanıcılara hizmet vermektedir.